www.bvvan.com
电话:13201678059 / 18706840106
网址:http://www.bvvan.com
E-mail:bvvans@163.com
QQ:42792157

恒谦品牌整体改良方案

整体花费大约2各月时间,很辛苦。方案改良确实比重新设计标志还具有挑战性。经过与客户无数次的沟通,无数的次的修改,最终的效果应该说还是不错的。

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

©本岸视觉 | Powered by LOFTER